Här finner ni info om försäkringar för SHSF medlemmar.

Försäkringar som förnyas eller tecknas efter 2023-04-01 kommer få justerade premier.

Premien för den obligatoriska försäkringen blir 1 750 kr och premien för den frivilliga praktik försäkringen 2 150 kr, premien för att lägga till anställda under den obligatoriska försäkringen är 600 kr per anställd.

Elevförsäkring: 100 kr/år

Vi har beslutat att avstå från att erbjuda elevförsäkringen som en separat försäkring eftersom vi inte kan utfärda individuella försäkringsbevis för varje elev. Istället kommer elever som utför behandlingar på en försäkringstagares salong att täckas av försäkringstagarens ansvarsförsäkring eller behandlingsskadeförsäkring.

Detta gäller under förutsättning att medlemmen (försäkringstagaren — skola) i SHSF har anmält att de tar emot elever och att en särskild premie på 100 kr per elev har betalats för detta inom ramen för deras obligatoriska försäkring.

Obligatorisk försäkring för medlemmar 1750 kr/år

Anställd Försäkrings Tillägg 600 kr/anställd

 

Tilläggsförsäkringen 2150 kr/år

Företagsförsäkring momentbeskrivning-Obligatorisk försäkring 2023

 

Chatta med oss via Whatsapp 

±46704825115

 

©2024 S-HSF.SE All rights reserved

Введите данные:

Forgot your details?