Kontakta

SHSF har som vision att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, att lyfta och hjälpa alla inom hälsa och skönhetsbranschen, att verka för att utveckla och höja medlemmarnas kompetens och yrkesskicklighet, att verka för ett seriöst och kompetent yrkesutövande med ansvarskänsla. Fokus skall ligga på etik, kvalitet samt kundens säkerhet och trygghet.

Bakgrunden till detta är att vi allt oftare ser ofullständigt utbildade eller outbildade aktörer som konkurrerar med kvalificerade arbetare. Vi vill vägleda alla inom hälsa och skönhet och skapa en helhet. Vi vill bli starkare och lyfta fram varandra i samarbete med andra.

SHSF skall vara ett nätverk i framkant med ett starkt varumärke och en enad profil.

Har du snabb fråga? Chatta med oss via Whatsapp ±4670 482 5115 

Använd formuläret för att kontakta oss.

©2024 S-HSF.SE All rights reserved

Введите данные:

Forgot your details?