MÅL FÖR UTBILDNING INOM FRANSFÖRLÄNGNING:

Eleven ska genom utbildningen nå grundläggande kunskaper inom fransförlängning för att sen själv kunna vidareutveckla kreativitet, kommunikation och skapande samt tekniker inom området. Eleven ska ges förutsättningar för att kunna arbeta som frans/brynstylist inom de områden som skolan säger sig arbeta mot.

Eleven ska behärska olika material, tekniker, produkter, ögonform, proportioner, uttryck och stil väl. Ha förståelse i hygien, anatomi, agronomi, ögonsjukdomar, kundservis, etik, säkerhet,  nya estetisk kommunikation och visuellt skapande, och hur vi uppfattar ögon och form. Eleverna ska ges goda möjligheter att utveckla kreativitet, teknisk skicklighet och få skapa utifrån sina egna förutsättningar inom vald utbildning mot branschens krav och individuella mål. Samt ges god kännedom om branschen, försäkring, marknadsföring och dess olika områden, krav och nivåer.

Eleven ska efter avslutad utbildning kunna arbeta mot en professionell karriär inom valt område.

Singel metod grund nivå: teori 7t, praktik 11t, redovisa 10 modell, teoretisk prov, praktisk prov 2,5t – 120 fransar.

Grund volym metod 2-3D: teori 10t, praktik 15t, redovisa 10 modell, teoretisk prov, praktisk prov 3t – 100 buket.

Villkor för att bli godkänd är att alla applicerade fransar är en på en och inte nå huden med lim.

 

 

KRITERIER

ÄGARE/REKTOR OCH DESS BAKGRUND:

Det skall, på skolans hemsida eller i skolans broschyr, noggrant redogöras för skolans ägarförhållande

och ägarens/rektorns bakgrund så att, potentiella elever lätt kan se vem som ansvarar för

utbildningen.

KRITERIER ATT UPPFYLLA FÖR UTBILDNINGSANSVARIG PÅ SKOLAN/Lärare:

  • Minst 2 års väl dokumenterad erfarenhet från branschen i Sverige eller utomlands.
  • Grundkunskaper i ekonomi, marknadsföring, företagande och kommunikation.

MARKNADSFÖRING:

Skolans marknadsföring skall vara författad på ett sådant sätt, att eleven lätt kan avgöra, vad som

ingår i utbildningen, vad som garanteras i form av lärare, lokaler, praktik samt vad som utlovas i fråga om jobb och framtidsutsikter.

Alla skolor måste enligt lagen ha information om ångerrätt för kunden på sin hemsida.

PRODUKTER:

Det ska tydligt och klart stå i/på skolans prospekt/hemsida och i kontraktet vilket värde som ingår i

produktpaket och hur mycket eleven måste räkna med att lägga ut själv och utöver, om någonting behöver kompletteras.

Detta får inte komma som en överraskning för eleven!

SPRÅK:

Undervisningen skall till 100 % ske på, i marknadsföringen, angivet språk.

KURSPLAN:

Kursplanen ska vara tydligt redovisad och lättläst i broschyr/kursinformation och på hemsida.

ANTAL KURSDELTAGARE:

Det ska tydligt stå hur många kursdeltagare som maximalt får delta i en klass. Per 6 elever

skall det finnas minst en lärare, för att på så sätt garantera varje elev tillräckligt med uppmärksamhet.

Avtal:

Elev avtal ska vara utformat på ett tydligt sätt, som inte lämnar något utrymme för misstolkning om

vad som ingår i utbildningen, produktpakets värde samt vad som garanteras i form av praktik.

Dessutom bör det tydliggöras villkor vad som händer om eleven blir sjuk och tvingas avbryta utbildningen.

DIPLOM OCH BETYG:

Diplomet ska utfärdas både på svenska och engelska, inneha elevens korrekt stavade namn samt innehålla skolans kontaktuppgifter. Betyg ska enbart utfärdas av behörig lärare, utifrån formella regler.

LOKALER:

Lokalerna ska vara lämpade för undervisning och hålla hög hygienstandard samt ha god temperatur

och tillräcklig ventilation för det antal personer som kommer att vistas där. Arbetsbänkarna ska vara ergonomiskt designade med plats för ben. Stolarna vara höj och sänkbara. Vitt belysning ovan på arbetsplats.

Arbetsbord skall avtorkas med rengöringsmedel mellan varje användare. Lokan på kudde ska bytas efter varje användning.

Erforderlig branddokumentation skall finnas, brandfilt i ögonspool väcka.

Нет комментариев

Оставить комментарий

©2024 S-HSF.SE All rights reserved

Введите данные:

Forgot your details?