Krav och Riktlinjer för Utbildningar inom Fransstylistyrket

Certifiering och Försäkringar

 • Certifierade Produkter: Användning av godkända och säkerhetscertifierade produkter är obligatoriskt. Alla produkter som används i utbildningen ska vara certifierade enligt svensk branschorganisation och godkända enligt EU:s kosmetikadirektiv. Detta säkerställer att de är säkra och lämpliga för användning på kunder.
 • Försäkring: Varje utbildningsinstitution måste inneha en giltig elev- och behandlingsförsäkring som täcker eventuella skador eller olyckor som kan uppstå under utbildningen och praktiken.

 

Utbildningsinnehåll. Teoretisk och praktisk undervisning med fokus på:

 • Hygien och kontraindikationen.
 • Fransarnas växtcykel och anatomi.
 • Korrekt applicering och formning.
 • Kundvård och eftervård, inklusive borttagningstekniker, samt produkt- och verktygskunskap.
 • Affärsetik, ergonomi, ekonomisk förvaltning, samt grundläggande företagande och entreprenörskap.
 • Regelverk och Lagar: Utbildningen ska förbereda eleverna att arbeta enligt Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets regelverk samt Arbetsmiljölagen.

Utbildningsmål
Efter avslutad utbildning ska eleverna:

 • Besitta grundläggande färdigheter i fransförlängning och ha förmågan att utveckla sin teknik och kreativitet vidare.
 • Förstå och tillämpa kunskaper om hygien, anatomi, ergonomi, och kundservice.
 • Ha förmågan att skapa estetiskt tilltalande fransar som passar olika ögonformer och ansiktsproportioner.
 • Känna till branschstandarder, försäkringar, och marknadsföringsstrategier.

 

Examination och Certifiering

 • Teoretisk examen som täcker alla kravspecifika områden.
 • Praktisk examen med minst 10 godkända fallstudier.
 • Diplomering där diplomet ska utfärdas på svenska eller engelska och innehålla elevens namn samt utbildningsanordnarens kontaktuppgifter.

Efter utbildningen

Skola måste innehå mentorskapsprogram där nyutexaminerade kan få stöd och rådgivning från erfarna yrkesverksamma inom området. Detta kan hjälpa dem att smidigt övergå till yrkeslivet och bygga upp ett professionellt nätverk.

Utbildningsanordnarens Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst två års dokumenterad erfarenhet inom branschen.
 • Kunskap: Grundläggande kunskaper i ekonomi, marknadsföring och kommunikation.

 

Marknadsföringsprinciper

Utbildningsanordnaren måste tillhandahålla tydlig och transparent information om utbildningens innehåll, kostnader, och förväntade resultat, i enlighet med gällande konsumentlagstiftning.

 

Lokaler och Utrustning

 • Lokalerna måste uppfylla hygien- och säkerhetskrav samt vara utrustade med ergonomiska arbetsplatser.
 • Tydlig information om maximalt antal kursdeltagare per lärare för att säkerställa kvalitativ undervisning.

Avtal och Villkor
Ett tydligt och detaljerat elevavtal ska upprättas, som specificerar utbildningens omfattning, inkluderade material och produkter, samt villkor för avbrott på grund av sjukdom eller andra omständigheter.

Genom att implementera dessa uppdaterade krav och riktlinjer säkerställer vi en hög utbildningsstandard som gagnar både elever och den professionella fransstylistbranschen.

©2024 S-HSF.SE All rights reserved

Введите данные:

Forgot your details?