Nyheter om tatueringsfärger och permanent makeup

22 februari 2017
Nyhetsbrevet ftån läkemedelsverket är tillbaka – för dig som arbetar med tatueringsfärger; Endast 2 av 29 färger uppfyllde reglerna vid Läkemedelsverkets kontroll.
Läkemedelsverket gör varje år kontroller av produkter på den svenska marknaden för att kontrollera att innehåll stämmer överens med det som är deklarerat, och tillåtet.

– ”Ibland hittar vi produkter som innehåller gifter eller föroreningar – dem vill vi inte ha i Sverige”.

0 Comments

Leave a reply

©2021 S-HSF.SE All rights reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?