Vad gäller för härdplast. Svar från arbetsmiljöverket.