Frågan:

Nästan samtliga av våra elever är egenföretagare utan anställda.

Några av dessa har nu kontaktat oss huruvida de behöver gå en härdplastutbildning och genomgå en läkarundersökning eller ej. De har, enligt egen utsago, läst på Er hemsida att man som egenföretagare utan anställda varken behöver genomgå en utbildning eller läkarundersökning. Vid det fall man har någon anställd måste man dock göra det ovan nämnda.

Stämmer detta och menar AV att en person som är egenföretagare och arbetar som fransstylist inte utsätter sig för risker genom att arbeta med lim om han eller hon inte har några anställda? Menar AV då att endast en person som har anställda, och dennes anställda, kan utsättas för denna risk?

I praktiken skulle detta innebära att nästan alla som arbetar som fransstylister i dag inte behöver genomgå en utbildning och läkarundersökning då dessa i regel är egenföretagare utan anställda.

Vi behöver veta detta så att vi utblidar rätt och inte riskerar något skadeståndsanspråk för att ha förmedlat felaktig information till våra elever. Det låter en aningen anmärkningsvärt att en person som arbetar med lim inte behöver genomgå det ovan nämnda om personen är egenföretagare och driver företaget utan anställda men att en annan person som har en anställd måste genomgå både utbildning och läkarundersökning. Alla de inblandade personerna andas in lika mycket av limmet.

SVAR:

Tack för din fråga!
 Informationen innebär inte att de som har eget företag inte utsätter sig för risker. Riskerna är naturligtvis desamma för alla. Helt strikt taget har Arbetsmiljöverket kommit fram till vi inte kan fälla sanktionsavgifter om en egenföretagare, som arbetar ensam i sin egen verksamhet, inte genomgått läkarundersökningar eller har intyg för särskild utbildning enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker. (Därmed skrivs det på vår hemsida att utbildning eller läkarkontroller inte kan krävas av dessa personer. Se dock AML 3 kap. 5 § gällande «ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall»!)
Informationen hittar du här:
Arbetsmiljölagen (AML) hittar du här:
Observera också följande:
På ett gemensamt arbetsställe, där fler arbetar tillsammans, gäller kravet att inte utsätta varandra för kemiska risker även när de som arbetar där är ensamföretagare.
Dessutom gäller arbetsmiljölagen för dem som deltar i utbildning. Föreskriftens krav gäller om allergiframkallande ämnen enligt 37 a § och framåt, hanteras i verksamheten i den utsträckning som framgår av bestämmelserna. Detsamma gäller för aktiebolag, även om de ägs av den person som är ensamt verksam i företaget.
Även om Arbetsmiljöverket inte kan fälla sanktionsavgifter på egenföretagare i det här fallet är det motiverat att genomgå läkarundersökning, även för egenföretagare. Dels lär det vara klokt att kontrollera att man inte utbildar sig i ett yrke där man ändå inte är tjänstbar. Det är också ofta motiverad att i överlag känna till att man inte har drabbats av ohälsa i sitt arbete, samt att utbilda sig så att man kan skydda sig från riskerna.
Länk till AFS 2011:19 sam till mer information om allergiframkallande ämnen generellt
Återkom gärna om något är oklart. Du kan också ställa dina följdfrågor, skicka ditt telefonnummer och nedanstående referensnummer så ringer vi upp dig.

 

©2024 S-HSF.SE All rights reserved

Введите данные:

Forgot your details?