https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Nya-svenska-regler-om-tatueringsfarger-och-permanent-makeup/Anmalan-till-produktregister/

Anmälan till produktregister

Från och med den 1 augusti 2012 finns ett krav på att yrkesmässiga tillverkare och importörer ska anmäla sina tatueringsfärger till ett produktregister hos Läkemedelsverket. En del av informationen kommer att bistå Giftinformationscentralen och underlätta arbetet med medicinsk behandling vid eventuella förgiftningsfall av tatueringsfärg.

I 4-5 §§ förordning (2012:503) om tatueringsfärger kan du läsa mer om krav för tillverkare och importörer.
I 6-9 §§ i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärg hittar du mer detaljerade regler om vilka uppgifter en anmälan ska innehålla.
I tabell 1 finns en sammanställning av de regler som gäller anmälan till Läkemedelsverkets produktregister för tatueringsfärg.

Vem ska anmäla?

Yrkesmässiga tillverkare eller de som yrkesmässigt tar in (importerar) tatueringsfärger till Sverige från ett annat land (både från EU-land och från land utanför EU) ska anmäla sina tatueringsfärger till Läkemedelsverkets produktregister för tatueringsfärg. Med tillverkare menas även den som omformar eller omarbetar en tatueringsfärg samt ändrar märkningen, (undantaget är när texten i märkningen översätts till svenska). Exempelvis anses man i juridisk mening vara en tillverkare om man tillsätter nya ämnen till färgen, byter förpackning eller sätter på en egen märkning (etikett).

Vad ska anmälas?

Tatueringsfärgen och verksamheten ska anmälas och följande uppgifter ska ingå i anmälan:

  1. Tatueringsfärgens produktnamn och samtliga innehållsämnen
  2. Firmanamn och organisationsnummer eller namn och personnummer för den som i Sverige tillverkar eller till Sverige för in tatueringsfärgen
  3. Postadress och telefonnummer till den som i Sverige tillverkar eller till Sverige för in tatueringsfärgen

Notera att om en tatueringsfärg förs in i Sverige av flera företag ska anmälan göras av vart och ett av företagen.
Anmälningen ska vara gjord senast en månad efter att färgen börjar tillverkas i eller förs in till Sverige.

 

©2024 S-HSF.SE All rights reserved

Введите данные:

Forgot your details?